Grundexamen inom lantmäteribranschen

Kartläggare

De som avlagt grundexamen inom lantmäteribranschen kan arbeta som kartläggare i statliga inrättningar, kommunala organisationer och privata företag. Arbetsuppgifterna kan gälla lantmäteri, fastighetsuppgifter, planering av markanvändning, arbeten som hör ihop med mark- och miljöundersökning eller kartverks- och lägesdataarbete.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s