Grundexamen inom laboratoriebranschen

Laborant

I laboratorier gör man naturvetenskapliga studier, utvecklar produkter och produktionsmetoder, och i laboratorier inom industrin kontrollerar man kvaliteten på råmaterial och produkter samt miljöns tillstånd. Arbetsuppgifterna inom laboratoriebranschen hör ihop med kvalitetskontroll, industriella processer, forskning och produktutveckling.

Branschens arbetsplatser omfattar laboratorier som arbetar med produktutveckling och kvalitetskontroll inom industrin, forskning vid universitet och högskolor, livsmedelstillsyn samt laboratorier verksamma inom miljövården, energiproduktionen, tullövervakningen och hälsovården. De största arbetsgivarna inom industrin är den kemiska industrin, läkemedels-, metall- och livsmedelsindustrin samt skogs- och pappersindustrin.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

En laborant måste vara noggrann

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s