Grundexamen inom läkemedelsbranschen

Läkemedelstekniker

Läkemedelstekniker arbetar inom den privata eller offentliga sektorn i enlighet med sin utbildning i uppgifter inom logistik, kontorsuppgifter, informationsteknik, produktion, klinisk forskning, försäljningstillståndsärenden, produktutveckling och myndighetsverksamhet. Centrala verksamhetsenheter är apoteken, sjukhusapoteken, sjukhusens och hälsocentralernas läkemedelscentraler, läkemedelsfabrikerna och läkemedelspartiaffärerna.

Den som avlagt kompetensområdet för apoteksbranschen har ett specialkunnande och den yrkesskicklighet som arbetslivet förutsätter för att arbeta som läkemedelstekniker i apoteksarbete.

Den som avlagt kompetensområdet för läkemedelsbranschen har ett specialkunnande och den yrkesskicklighet som arbetslivet förutsätter för att arbeta som läkemedelstekniker utifrån valbarheten inom arbete på sjukhusapotek, läkemedelsindustrin eller läkemedelspartiaffärer.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

LäkemedelsteknikerGrundexamen inom läkemedelsbranschen

Läroavtalet gav mig en arbetsplats

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s