Grundexamen inom lantbruksbranschen

Landbygdsföretagare

En landbygdsföretagare som avlagt kompetensområdet för lantbruksteknologi kan arbeta som landsbygdsföretagare, lantbruksmaskinsentreprenör, verkstadsföretagare, företagare eller arbetstagare inom bioenergibranschen, i en lantbruksförnödenhetsaffär och i olika serviceuppgifter som riktas till lantbruken.

En landbygdsföretagare som avlagt kompetensområdet för lantbruk kan verka i olika yrken inom lantbruksbranschen, som jordbrukare, skötare av produktionsdjur, lantbruksavbytare, i en lantbruksförnödenhetsaffär samt som företagare eller arbetstagare i företag som erbjuder avbytar-, arbets, maskin-, bioenergi- eller landskapsvårdsservice.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

LandbygdsföretagareGrundexamen inom lantbruksbranschen

Till driftsledare via sommarjobb

LandbygdsföretagareGrundexamen inom lantbruksbranschen

Det bästa med att vara landbygdsföretagare är friheten

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s