Grundexamen inom lantbruksbranschen

Landbygdsföretagare

En landbygdsföretagare som avlagt kompetensområdet för lantbruksteknologi kan arbeta som landsbygdsföretagare, lantbruksmaskinsentreprenör, verkstadsföretagare, företagare eller arbetstagare inom bioenergibranschen, i en lantbruksförnödenhetsaffär och i olika serviceuppgifter som riktas till lantbruken.

En landbygdsföretagare som avlagt kompetensområdet för lantbruk kan verka i olika yrken inom lantbruksbranschen, som jordbrukare, skötare av produktionsdjur, lantbruksavbytare, i en lantbruksförnödenhetsaffär samt som företagare eller arbetstagare i företag som erbjuder avbytar-, arbets, maskin-, bioenergi- eller landskapsvårdsservice.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

LandbygdsföretagareGrundexamen inom lantbruksbranschen

Det bästa med att vara landbygdsföretagare är friheten

LandbygdsföretagareGrundexamen inom lantbruksbranschen

Till driftsledare via sommarjobb

LandbygdsföretagareGrundexamen inom lantbruksbranschen

Teknologin underlättar landsbygdsföretagarens vardag

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s