Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Ledare för ungdomar och gemenskaper

En ledare för ungdomar och gemenskaper som avlagt kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper planerar och leder verksamhet för människor i olika åldrar. Arbetet omfattar handledning, vägledning och stöd, där tyngdpunkten ligger på att öka delaktigheten, medborgarverksamheten och det mångkulturella arbetet. Vid sidan av hobby- och verksamhetsmöjligheter betonas utvecklingen av de ungas levnadsförhållanden samt tryggandet och utvidgandet av deras möjligheter att delta i samhället.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Ledare för ungdomar och gemenskaperGrundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Ledare för ungdomar och gemenskaper organiserar intressant program för unga

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s