Grundexamen inom livsmedelsbranschen

Livsmedelstillverkare

En person som avlagt kompetensområdet för livsmedelsteknologi tillverkar, förpackar och lagrar livsmedel, följer och ställer in tillverkningsprocessen, använder maskiner och apparater samt sköter tvätt- och rengöringsfunktioner. En livsmedelstillverkare tillverkar olika livsmedel som, färdig mat, fiskprodukter, drycker, sötsaker samt grönsaks-, bär- och fruktprodukter.

Hen arbetar vid företag inom livsmedelsindustrin eller inom parti-eller detaljhandel eller i uppgifter inom tillverkning, förpackning, lagring, leveranscentral eller försäljning.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

LivsmedelstillverkareGrundexamen inom livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen var första alternativet för Melisa

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s