Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Lokalvårdare

En lokalvårdare som avlagt kompetensområdet för lokalvård kan planera och genomföra rengöringstjänster i olika kundobjekt som är bostadsfastigheter, hotell- och inkvarteringslokaler, köpcentra och butikslokaler, specialsituationer i hem, trafikmedel, läroanstalter och daghem, socialvårdsinrättningar, hälso- och sjukvårdsinrättningar, industrianläggningar och simbassängs- och spalokaler.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s