Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Målare

Målare som har avlagt kompetensområdet för byggnadsmåleri kan utföra reparationsmålning och målningsarbeten vid nybyggen. De kan också grunderna i tapetsering, avjämning och sprutmålning. Utöver kunnande i målning och tapetsering av invändiga ytor i byggnader kan de ha specialkunnande i ytbehandling av fasader eller i målning av mångsidiga småhushelheter. De kan dessutom måla byggnadsdelar, inredning och möbler av olika material.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

MålareGrundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Från servitör till målare

MålareGrundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Målaryrket som mål

MålareGrundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Målare genom läroavtal

MålareGrundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Målarens arbetsplats täcker tusentals kvadratmeter

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s