Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Målare

Målare som har avlagt kompetensområdet för byggnadsmåleri kan utföra reparationsmålning och målningsarbeten vid nybyggen. De kan också grunderna i tapetsering, avjämning och sprutmålning. Utöver kunnande i målning och tapetsering av invändiga ytor i byggnader kan de ha specialkunnande i ytbehandling av fasader eller i målning av mångsidiga småhushelheter. De kan dessutom måla byggnadsdelar, inredning och möbler av olika material.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s