Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Maskinautomationsmontör

En maskinautomationsmontör som avlagt kompetensområdet för installation och automation har specialiserat sig på arbeten med montering av automationssystem. De arbetar i uppgifter med installation, montering, service och underhåll av maskiner och komponenter för automationsanordningar. Arbetsmiljön kan finnas inom industrin, i verkstäder eller i kundernas lokaler. Montörerna ska också ha eltekniskt kunnande och behärska elarbetssäkerhet. De automationssystem som styr en produktion eller en process kan vara mycket omfattande och komplexa.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s