Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Maskinmontör

En maskinmontör som avlagt kompetensområdet för installation och automation arbetar med installation och montering av olika mekaniska anordningar och maskiner inom industrin, i verkstäder eller i kundernas lokaler. De arbetar som ett led i produktionen och utför monteringar, installerar enskilda detaljer eller maskinelement samt deltar i service- och underhållsarbeten. Monteringsarbetet kan vara serietillverkning eller innehålla felsökning i och byte av även stora komponenter.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

MaskinmontörGrundexamen inom maskin- och produktionsteknik

En maskinmontör hanterar även större maskiner

MaskinmontörGrundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Maskinmöntor genom läroavtal

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s