Grundexamen inom livsmedelsbranschen

Mejerist

En person som avlagt kompetensområdet för mejeribranschen tillverkar, förpackar och lagrar mjölkprodukter, följer och ställer in tillverkningsprocessen, använder maskiner och apparater samt sköter tvätt- och rengöringsfunktioner.

Mejerister arbetar i processtyrnings-, tillverknings-, förpacknings- eller lagringsuppgifter samt kvalitetskontrolluppgifter i mejeribranschens företag bl.a. i processer där mjölk, grädde, surmjölksprodukter, ost, mjölkpulver, glass, efterrättsprodukter och spannmålsbaserade produkter tillverkas.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

MejeristGrundexamen inom livsmedelsbranschen

Mejeribranschen – God nog att äta

MejeristGrundexamen inom livsmedelsbranschen

Mejeristen förädlar mjölkprodukter

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s