Grundexamen i natur och miljö

Miljöskötare

De som avlagt grundexamen i natur och miljö kan arbeta som anställda eller som företagare inom natur- och miljöbranschen i arbetsuppgifter med instruktion och rådgivning, framställning av naturprodukter eller miljövård.

En miljöskötare som avlagt kompetensområdet för miljö kan agera säkert i olika uppgifter inom utnyttjande av material och avfallshantering.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s