Grundexamen i natur och miljö

Miljövårdare

De som avlagt grundexamen i natur och miljö kan arbeta som anställda eller som företagare inom natur- och miljöbranschen i arbetsuppgifter med instruktion och rådgivning, framställning av naturprodukter eller miljövård.

Miljövårdare som avlagt kompetensområdet för miljö kan arbeta med uppgifter för iståndsättning och vård av den bebyggda miljön eller naturmiljön. De kan bestämma tillståndet och behovet av vård i olika miljöer. De kan använda utrustning och redskap vid utredning av miljöns tillstånd och utföra arbetsuppgifter med återvinning av material och med avfallshantering.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

MiljövårdareGrundexamen i natur och miljö

Miljöskötaren värnar om miljön

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s