Grundexamen i musik

Musiker

En person som avlagt grundexamen i musik kan arbeta med uppgifter inom sitt kompetensområde, t.ex. i orkestrar, ensembler, musikkårer, församlingar, musikläroanstalter, på programbyråer, i företag eller som självständiga företagare.

En person som avlagt kompetensområdet för musik kan utveckla sin instrumentskicklighet, sitt uppträdande och uppföra en avtalad repertoar som medlem i en sammansättning. De kan gestalta och analysera musikens strukturer och stilarter samt sammanställa och bearbeta musikrepertoarer för olika målgrupper och olika tillställningar. De som avlagt kompetensområdet kan i sitt arbete följa lagstiftningen för upphovsrätt och ingångna avtal.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

MusikerGrundexamen i musik

Att studera musikbranschen stärker självförtroendet

MusikerGrundexamen i musik

För musikern är yrket en passion

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s