Grundexamen i musik

Musikteknolog

Den som avlagt grundexamen i musik kan arbeta med uppgifter inom sitt kompetensområde, t.ex. i orkestrar, ensembler, musikkårer, församlingar, musikläroanstalter, på programbyråer, i företag eller som självständiga företagare.

De som avlagt kompetensområdet för musikteknologi kan använda ljudåtergivningsutrustning och arbetssätt som lämpar sig för uppdraget. De kan arbeta med ljudåtergivning, använda program enligt arbetsuppdraget och i sitt arbete iaktta estetik och praxis för musik. Hen kan även spela in musik och arbeta i inspelningsuppgifter samt slutföra inspelningar och presentera dem för målgrupper och marknadsföra sitt eget kunnande. Dessutom känner hen till musikens stilarter, strukturer och kan använda sitt musikaliska och musikteknologiska kunnande i sitt uttryck.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

MusikteknologGrundexamen i musik

Streaming-giggens ökning syns i musikteknologens arbete

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s