Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Närvårdare

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kan arbeta med olika uppgifter inom vård och omsorg, äldre- och handikappservice, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, hemvård, småbarnspedagogik, barnskydd, barnfamiljer, öppenvård inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom institutionsvården. Arbetsplatserna kan finnas inom primärvården och specialsjukvården, bland annat på bäddavdelningar, polikliniker, terminalvård, hemvård eller hemsjukhus. Arbetsplatserna kan finnas inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. Den som har avlagt examen kan också arbeta som egenföretagare.

En närvårdare som avlagt kompetensområdet för fotvård kan främja klientens fothälsa och arbeta inom fotvård.

En närvårdare som avlagt kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga kan inom småbarnspedagogiken främja barnets tillväxt, välbefinnande och lärande samt barns, ungas och familjers hälsa och välbefinnande.

En närvårdare som avlagt kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre kan i hemvården arbeta främjande för klientens funktionsförmåga och främja de äldres delaktighet.

En närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan främja klientens hälsa, arbeta inom hemvården och sjukvården.

En närvårdare som avlagt kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård kan arbeta inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård samt utföra klient- och nätverksarbete inom branschen.

En närvårdare som avlagt kompetensområdet för munhälsovård kan arbeta inom munhälsovård och främja klientens munhälsa.

En närvårdare som avlagt kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning kan främja de funktionshindrades delaktighet samt upprätthålla och främja deras funktionsförmåga.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s