Grundexamen i natur och miljö

Naturinstruktör

De som avlagt grundexamen i natur och miljö kan arbeta som anställda eller som företagare inom natur- och miljöbranschen i arbetsuppgifter med instruktion och rådgivning, framställning av naturprodukter, miljövård eller renskötsel.

Naturinstruktörer som avlagt kompetensområdet för natur kan arbeta med praktisk handledning som gäller naturen. De har goda kunskaper om naturen och naturföreteelser. De kan för grupper berätta om naturen och sköta den utrustning som behövs i instruktionsverksamheten. De ser till gruppens säkerhet och arbetar kundinriktat.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Naturinstruktören uppskattar naturens mångfald

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s