Nyttofordonsmekaniker

Den som avlägger examen kan fokusera på delområdet för bilar, nyttofordon eller småmaskiner, i enlighet med sin valda examensbenämning.

En nyttofordonsmekaniker har många valmöjligheter inom det breda segmentet nyttofordon.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s