Grundexamen i musik

Pianostämmare

En pianostämmare kan arbeta i uppgifter i enlighet med sitt kompetensområde inom offentlig förvaltning, i företag eller som självständiga företagare.

En person som avlagt kompetensområdet för pianostämning kan använda verktyg och tekniker för pianostämningsarbetet och de kan stämma pianon enligt principerna för liksvävande temperatur. De kan använda digitaliseringens möjligheter i sitt arbete och stämma ett piano eller en flygel i rätt stämning samt diskutera med en kund eller beställare om stämning av ett piano eller en flygel och uppgöra en kostnadsberäkning för stämningen. Dessutom kan hen marknadsföra sitt kunnande och skapa nätverk med aktörer inom branschen.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

PianostämmareGrundexamen i musik

Pianostämmarens arbetsplatser varierar från hem till konsertsalar

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s