Grundexamen i teknisk planering

Planeringsassistent

En planeringsassistent kan arbeta inom företag, inom kommuner eller inom statsförvaltningen med arbetsuppgifter som assisterar och stöder planeringsprojekt.

Inom byggnadsteknisk planering arbetar planeringsassistenter inom arkitektur-, konstruktions-, el- och vvs-planeringsprojekt för byggnader. Inom industriplanering arbetar planeringsassistenten med planeringsprojekt inom tillverkningsindustrin, processindustrin, den kemiska industrin samt inom energiindustrin. Inom samhällsteknisk planering producerar planeringsassistenten material för byggnadsinformationsmodeller såväl som planeringsdokument för att bygga och upprätthålla markanvändning, trafikleder samt nätverk inom energi- och vattenförsörjning.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

PlaneringsassistentGrundexamen i teknisk planering

En CAD-ritare måste vara noggrann

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s