Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Plast- och gummitillverkare

En plast- och gummitillverkare som avlagt kompetensområdet för produktionsteknik kan arbeta som ett led i en produktion där olika slags produkter allt från enkla engångsprodukter till väldigt dyra och -tekniska produkter tillverkas. Arbetsuppgiften kan exempelvis vara drift eller övervakning av en automatiserad extruderings-, formsprutnings-, formblåsnings-, varmformnings- eller rotationsgjutningsprocess. De kan även arbeta i en hantverksmässig tillverkning eller använda moderna tillverkningstekniker och robotik för tillverkning och finslipning av produkter.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s