Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Plåtslagare-svetsare

En plåtslagarna-svetsare som avlagt kompetensområdet för produktionsteknik svetsar, bearbetar och fogar samman plåtar. De arbetar som ett led i en produktion, där olika stycken av stål tillverkas enligt arbetsritningar och anvisningar. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara olika svetsarbeten, skärning och bockning av plåt. De kan i sitt arbete använda moderna CNC-maskiner och anordningar. Plåtslagarna-svetsarna arbetar inom metallindustrin i uppgifter med tillverkning av plåtstycken och svetsade stycken och utför olika stålkonstruktioner eller delar till dessa. Stålkonstruktioner används mångsidigt i olika maskiner, byggnader och fordon.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s