Grundexamen inom processindustrin

Processkötare

En processkötare som avlagt kompetensområdet för bioteknik arbetar i industriproduktion som utnyttjar bioteknik, såsom industriproduktion som tillverkar diagnostikprodukter, bryggeriprodukter, enzymer, baslivsmedel och hälsobefrämjande livsmedel, biomaterial och bioläkemedel.

En processkötare som avlagt kompetensområdet för kemisk industri arbetar i produktion som utnyttjar kemisk teknik, såsom industri som tillverkar baskemikalier, produkter av oljeraffinering eller petrokemi, biobränsle, läkemedel, kosmetika, målarfärg, tvätt- och rengöringsmedel eller hygienprodukter. De kan också arbeta i tillverkningsprocesser för explosiva ämnen, lim, harts, tryckfärger och livsmedel eller i metallurgisk industri samt i vatten- och kraftverk.

En processkötare som avlagt kompetensområdet för metallförädling arbetar i industriella processer för tillverkning av rör, tråd, plåt och profiler samt inom industri som förädlar metallanrikningskoncentrat.

En processkötare som avlagt kompetensområdet för pappersindustrin arbetar i produktion inom pappersindustrin, såsom i tillverkning av massa, papper och kartong samt i vidareförädling av dessa.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Man kan uppdatera sina kunskaper även som vuxen

ProcesskötareGrundexamen inom processindustrin

Processkötarens omväxlande arbetsuppgifter

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s