Grundexamen inom skogsbranschen

Producent av skogsenergi

En producent av skogsenergi som avlagt kompetensområdet för produktion av skogsenergi kan planera, avverka och lagra energived eller torvenergi beroende på sin inriktning enligt ett hållbart skogsbruk. De kan sköta de maskiner och den utrustning de använder och utföra det vanligaste underhållet. Dessutom beaktar hen i sitt arbete kunden, säkerheten, miljöaspekter och ansvar.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Producent av skogsenergiGrundexamen inom skogsbranschen

En producent av skogsenergi skräms inte av stora maskiner

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s