Grundexamen i natur och miljö

Renskötare

De som avlagt grundexamen i natur och miljö kan arbeta som anställda eller som företagare inom natur- och miljöbranschen i arbetsuppgifter med instruktion och rådgivning, framställning av naturprodukter, miljövård eller renskötsel.

Renskötare som avlagt kompetensområdet för renskötsel kan se till att rennäringen är lönsam, för renarnas välbefinnande och för en hållbar miljö. De kan arbeta inom renbeteslagen eller som självständiga företagare.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

RenskötareGrundexamen i natur och miljö

Skidorna böts ut för motorkälken

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s