Grundexamen i sjöfart

Reparatör

Den som har avlagt kompetensområdet för däcks- och maskinreparationer kan utföra service och reparationer på fartygets maskiner och anordningar. Hen behärskar de vanligaste metoderna för bearbetning och svetsning av metaller och kunna förstå maskinritningar.

Vanliga arbetsplatser är olika fartyg, exempelvis lastfartyg, passagerarfartyg och tankfartyg.

Den som har fullföljt kompetensområdet kan även arbeta som matros eller maskinman enligt utbildningsval.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

ReparatörGrundexamen i sjöfart

Vägen till yrkesstudier gick via handledande utbildning

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s