Grundexamen i turismbranschen

Reseexpert

En reseexpert som avlagt kompetensområdet för försäljning av resetjänster arbetar i nationella, regionala eller lokala försäljnings- och rådgivningsorganisationer, på rese- eller turistbyråer, i försäljningstjänster, turistcentra, centrala bokningsenheter, trafikbolag eller vid försäljnings- och infopunkter. Hen kan exempelvis arbeta i försäljnings- och rådgivningsuppgifter, planera, produktifiera, marknadsföra och sälja reseprodukter och -tjänster och ge råd och instruera kunderna i köp av olika resetjänster.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

ReseexpertGrundexamen i turismbranschen

Det är intressant att studera inom turismbranschen

ReseexpertGrundexamen i turismbranschen

Reseexpertens jobb är mångsidigt

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s