Grundexamen i husteknik

Rörmontör

Den som avlagt kompetensområdet för rörmontering kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen, och utför normala rörinstallationer.

De som avlagt grundexamen i husteknik arbetar som anställda i företag som utför VVS-entreprenader på byggplatser för nybyggen och för renovering. Arbete finns även inom underhåll av fastigheter, byggnadsproduktindustrin samt som anställda i kommunala vatten-, avlopps- och energiverk.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

RörmontörGrundexamen i husteknik

Rörmontörens roll utvidgas i framtiden

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s