Grundexamen inom träindustrin

Sågprocesskötare

En sågprocesskötare som avlagt kompetensområdet för sågindustrin kan arbeta i drifts- och övervakningsuppgifter på en produktionslinje. De kan utföra konditionsövervakning och säkerställa processens störningsfria funktion samt utreda eventuella störningar. De behöver i sitt arbete ha en god helhetsbild av produktionsprocessen för och vidareförädlingen av sågvaror och av produkternas kvalitet och de kan i träbearbetningen beakta träets struktur, egenskaper och fel.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s