Grundexamen inom byggnadsbranschen

Schaktare

Schaktare som avlagt kompetensområdet för jordbyggnad kan utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande samt utföra sedvanliga schaktningsarbeten på en byggnadsplats, installera kommunaltekniska regn- och avloppsvattensystem samt vattenledningar med utrustning. De kan leda maskinarbetet vid schaktning och använda basarbetsredskapen på en byggplats, rätt arbetssätt och material.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

SchaktareGrundexamen inom byggnadsbranschen

Schaktare trivs utomhus

SchaktareGrundexamen inom byggnadsbranschen

Schaktaren hanterar flera olika verktyg

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s