Grundexamen inom byggnadsbranschen

Schaktningsmaskinförare

Schaktningsmaskinförare som avlagt kompetensområdet för schaktningsmaskintransport kan utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande samt använda åtminstone en typ av schaktmaskin på ett säkert sätt i sedvanliga jordbyggnadsarbeten med iakttagande av anvisningar och bestämmelser. De kan utföra allmänna mätnings- och markeringsarbeten inom sedvanlig schaktning samt använda de basarbetsredskapen på en byggplats samt rätt arbetssätt och material.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

SchaktningsmaskinförareGrundexamen inom byggnadsbranschen

Schaktningsmaskinföraren har mångsidiga arbetsuppgifter

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s