Grundexamen inom träindustrin

Skivprocesskötare

En skivprocesskötare som avlagt kompetensområdet för träskiveindustrin kan utföra olika arbetsuppgifter i en tillverknings- eller förädlingsprocess inom träskiveindustrin, till exempel i olika arbetsmoment i en process för tillverkning av faner- eller spånskivor.

Hen kan arbeta säkert i drifts- och övervakningsuppgifter på en produktionslinje, utföra konditionsövervakning och säkerställa processens störningsfria funktion samt utreda eventuella störningar.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s