Grundexamen inom skogsbranschen

Skogsarbetare-skogsserviceproducent

Skogsarbetare-skogsserviceproducenter som avlagt kompetensområdet för skogsbruk med kan utföra manuella arbeten inom skogsskötsel och drivning eller arbeten som rör skogsnaturen i enlighet med en hållbar skogsekonomi både som arbetstagare och företagare.

Förutom skogsindustrin kan en skogsarbetare-skogsserviceproducent arbeta med mångbruk av skog, exempelvis skydd av skogsmiljön eller vård av fritids- och tätortsskog.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Skogsarbetare-skogsserviceproducentGrundexamen inom skogsbranschen

Skogsarbetare måste vara i bra skick

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s