Grundexamen inom skogsbranschen

Skogsmaskinsförare

En skogsmaskinförare som avlagt kompetensområdet för körning av skogsmaskiner kan specialisera sig å maskinell upparbetning av virke, skotning av virke, maskinell jordbearbetnings- och skogsvårdsarbeten eller biltransport av virke. De känner till de krav en certifiering av skogen ställer på skogsbruk samt kan arbeta enligt principerna för ett hållbart skogsbruk. Skogsmaskinsförare kan lokalisera och avgränsa en stämplingspost samt ett avverkningsområde genom att använda positionsbestämningsutrustning och arbetsplatskartor.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

SkogsmaskinsförareGrundexamen inom skogsbranschen

Skogsmaskinsförare har fritt och ansvarsfullt arbete

SkogsmaskinsförareGrundexamen inom skogsbranschen

Utsiktskontor i skogen

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s