Grundexamen inom skogsbranschen

Skogsmaskinsmontör

En skogsmaskinsmontör som avlagt kompetensområdet för montering av skogsmaskiner kan med hjälp av funktionsscheman över skogsmaskiner samt mät- och felsökningsprogram diagnostisera fel samt underhålla och reparera elsystem.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s