Grundexamen inom träindustrin

Snickare

En snickare som avlagt kompetensområdet för snickeriindustrin kan arbeta i processer för tillverkning av snickeri-, byggnadssnickeri- och skivmöbelprodukter och i olika arbetsuppgifter i produktionsprocesser där man använder CNC-teknik. Arbetsuppgifterna för snickare som avlagt examen kan gälla till exempel tillverkning av möbler och inredningar, programmering och drift av en CNC-maskin, inredningssnickeriarbeten och snickeriarbeten inomhus, monterings- och utrustningsarbeten, tillverkning av prototyper och användning av en industrirobot.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

SnickareGrundexamen inom träindustrin

Det är trevligt att jobba med trä

SnickareGrundexamen inom träindustrin

Ju mer invecklad en möbel är, desto nöjdare är snickaren

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s