Grundexamen inom träindustrin

Snickare

En snickare som avlagt kompetensområdet för snickeriindustrin kan arbeta i processer för tillverkning av snickeri-, byggnadssnickeri- och skivmöbelprodukter och i olika arbetsuppgifter i produktionsprocesser där man använder CNC-teknik. Arbetsuppgifterna för snickare som avlagt examen kan gälla till exempel tillverkning av möbler och inredningar, programmering och drift av en CNC-maskin, inredningssnickeriarbeten och snickeriarbeten inomhus, monterings- och utrustningsarbeten, tillverkning av prototyper och användning av en industrirobot.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

SnickareGrundexamen inom träindustrin

Ju mer invecklad en möbel är, desto nöjdare är snickaren

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s