Grundexamen inom byggnadsbranschen

Stenmontör

De som avlagt kompetensområdet för stenbranschen kan tillverka byggstensprodukter, utföra arbeten i grundläggningsskedet på en byggplats och montera byggsten. De kan tillverka olika byggstensprodukter för inredning, fasader och gårdar och andra byggda utemiljöer enligt ritningar samt göra monteringsunderlag för sten enligt givna planer och montera inredningssten, fasadsten, eldstäder och miljö- och marksten.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

StenmontörGrundexamen inom byggnadsbranschen

Stenmontören hjälper med trädgårdsrestaurering

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s