Grundexamen i tandteknik

Tandlaborant

En tandlaborant arbetar i uppgifter i modelltillverkning och bettrehabilitering i tandlaboratorier, hos specialtandteknikernas mottagningar i uppgifter som är relaterade till patientmottagning, i försäljning och konsultation vid dentaldepåer eller som arbetsplatshandledare. En tandlaborant kan arbeta både inom den privata eller offentliga sektorn eller som företagare enligt branschens författningar.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s