Grundexamen i tandteknik

Tandlaborant

En tandlaborant arbetar i uppgifter i modelltillverkning och bettrehabilitering i tandlaboratorier, hos specialtandteknikernas mottagningar i uppgifter som är relaterade till patientmottagning, i försäljning och konsultation vid dentaldepåer eller som arbetsplatshandledare. En tandlaborant kan arbeta både inom den privata eller offentliga sektorn eller som företagare enligt branschens författningar.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

TandlaborantGrundexamen i tandteknik

Tandlaborantens arbete är noggrant pysslande och metallarbete

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s