Grundexamen i husteknik

Teknisk isolerare

En teknisk isolerare som avlagt kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt kan utföra tunnplåtsarbeten vid montering och reparation av byggnaders klimatskal enligt ritningar och monteringsanvisningar. De kan montera isolering inklusive beläggning i hustekniska system samt använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja material med beaktande av monteringsplatsen.

De som avlagt grundexamen i husteknik arbetar som anställda i företag som utför VVS-entreprenader på byggplatser för nybyggen och för renovering. Arbete finns även inom underhåll av fastigheter, byggnadsproduktindustrin samt som anställda i kommunala vatten-, avlopps- och energiverk.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s