Teknisk isolerare

En teknisk isolerare som avlagt kompetensområdet för teknisk isolering kan utföra isoleringsarbeten gällande VVS-tekniska anordningar och rörsystem. De kan montera isolering inklusive beläggning i värme-, luftkonditionerings- och kylsystem samt använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja material med beaktande av monteringsplatsen.

De som avlagt grundexamen i husteknik arbetar som anställda i företag som utför VVS-entreprenader på byggplatser för nybyggen och för renovering. De monterar exempelvis rörledningar, varmvattenberedare, wc-stolar, vattenkranar och avloppssystem samt värmeledningar, anordningar för värmeproduktion, luftkonditioneringsapparater, hustekniska isoleringar, rörledningar och apparater i kylanläggningar samt plåtbeklädnad av tak och plåtfasader i byggnader. Arbete finns även inom underhåll av fastigheter samt som anställda i kommunala vatten-, avlopps- och energiverk.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s