Grundexamen inom trädgårdsbranschen

Trädgårdsmästare

Trädgårdsmästare som avlagt grundexamen inom trädgårdsbranschen kan arbeta i en blomster- och trädgårdsaffär med försäljning av produkter och tjänster, som odlare i en trädgårdsproduktion eller utföra underhållsarbeten för grönområden.

Trädgårdsmästare som avlagt kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel kan presentera, sälja och prissätta produkter, tillbehör och tjänster inom blomster- och trädgårdshandeln. De kan ge kunderna råd och prissätta och sälja binderiarbeten och andra produkter inom branschen.

Trädgårdsmästare som avlagt kompetensområdet för trädgårdsproduktion kan arbeta i växthus eller på friland med att odla produkter inom trädgårdsbranschen för kunderna.

Trädgårdsmästare som avlagt kompetensområdet för grönsektorn kan anlägga och underhålla säkra och trivsamma miljöer.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Utbrändhet ledde till en ny start som trädgårdsmästare och företagare

TrädgårdsmästareGrundexamen inom trädgårdsbranschen

Från trädgårdsmästare till floristmästare

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s