Grundexamen inom trädgårdsbranschen

Trädgårdsmästare

Trädgårdsmästare som avlagt grundexamen inom trädgårdsbranschen kan arbeta i en blomster- och trädgårdsaffär med försäljning av produkter och tjänster, som odlare i en trädgårdsproduktion eller utföra underhållsarbeten för grönområden.

Trädgårdsmästare som avlagt kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel kan presentera, sälja och prissätta produkter, tillbehör och tjänster inom blomster- och trädgårdshandeln. De kan ge kunderna råd och prissätta och sälja binderiarbeten och andra produkter inom branschen.

Trädgårdsmästare som avlagt kompetensområdet för trädgårdsproduktion kan arbeta i växthus eller på friland med att odla produkter inom trädgårdsbranschen för kunderna.

Trädgårdsmästare som avlagt kompetensområdet för grönsektorn kan anlägga och underhålla säkra och trivsamma miljöer.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s