Grundexamen i logistik

Underhållsarbetare

De som avlagt examen kan enligt det kompetensområde som de valt arbeta som anställda i organisationer eller företag som verkar inom transportbranschen eller annars sköter transporter eller i tjänst vid flygplatser, terminaler eller i lager eller vara självständiga företagare.

En mer detaljerad beskrivning av yrket kommer att finnas tillgänglig i november 2021.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s