Grundexamen inom konstindustrin

Urmakare

Inom kompetensområdet för ur- och mikromekanik kan man specialisera sig till urmakare eller mikromekaniker.

Urmakare kan tillverka, underhålla och reparera mekaniska ur och klockor. De arbetar ofta som företagare eller som sakkunniga i försäljningsuppgifter inom branschen. Finländska urmakare arbetar ofta i en internationell arbetsomgivning och har vanligen engelska, franska eller tyska som arbetsspråk vid sidan av de båda inhemska språken.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s