Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

Utövare av medietjänster

En person som har avlagt grundexamen inom mediebranschen kan vara anställda inom den offentliga sektorn, företag, andra mediaorganisationer eller näringsidkare eller arbeta som egenföretagare eller yrkesutövare.

En person som har avlagt kompetensområdet för audiovisuell kommunikation känner till miljön inom mediebranschen, klarar av att agera inom audiovisuella produktioner, kan tillverka mediematerial samt har kunskap och kompetens på urval av de valfria delar av examen hen valt.

En person som har avlagt kompetensområdet för publikationsproduktion känner till miljön inom mediebranschen, klarar av att agera inom produktionsprocessen, kan tillverka mediematerial samt har kunskap och kompetens på urval av de valfria delar av examen hen valt.

En person som har avlagt kompetensområdet för tryckproduktion känner till miljön inom mediebranschen, klarar av att agera inom tryckproduktionsprocessen, kan tillverka mediematerial samt har kunskap och kompetens på urval av de valfria delar av examen hen valt.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s