Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

Utövare av visuell framställning

De som avlagt grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning kan utveckla sin yrkesskicklighet och sina arbetsprestationer. De kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i föränderliga arbetssituationer och arbeta mångsidigt i olika arbetsuppgifter inom mediebranschen och visuell framställning.

De som avlagt kompetensområdet för visuell framställning är väl insatta i mediebranschens verksamhetsmiljö, kan enligt sitt val endera utföra grafisk planering, användning av material och metoder inom bildkonsten eller fotoproduktion och framställning av konstruerade fotografier samt har de kunskaper och färdigheter i specialområden som krävs i sina valda examensdelar.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s