Grundexamen i sjöfart

Vakthavande maskinmästare

Den som har fullföljt kompetensområdet för maskinbefäl kan arbeta som vakthavande befäl i maskinvakten. Han/hon kan sköta driften och servicen av fartygets huvud- och hjälpmaskiner med tillhörande utrustning och andra maskiner på fartyget. Hen kan agera i nödsituationer och som befälhavare på livflotte och livbåt.

Vanliga arbetsplatser är olika fartyg, exempelvis lastfartyg, passagerarfartyg och tankfartyg.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Vakthavande maskinmästareGrundexamen i sjöfart

Vakthavande maskinmästare ansvarar över arbetet på skeppets maskinavdelning

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s