Grundexamen i sjöfart

Vakthavande maskinmästare

Den som har fullföljt kompetensområdet för maskinbefäl kan arbeta som vakthavande befäl i maskinvakten. Han/hon kan sköta driften och servicen av fartygets huvud- och hjälpmaskiner med tillhörande utrustning och andra maskiner på fartyget. Hen kan agera i nödsituationer och som befälhavare på livflotte och livbåt.

Vanliga arbetsplatser är olika fartyg, exempelvis lastfartyg, passagerarfartyg och tankfartyg.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s