Grundexamen i sjöfart

Vakthavande styrman

Den som avlagt kompetensområdet för däcksbefäl kan arbeta som vaktchef på kommandobryggan. Han/hon kan manövrera fartyg tryggt och säkert enligt internationella bestämmelser. Hen kan använda kommandobryggans anordningar och agera korrekt i nödsituationer. Dessutom ska hen kunna sköta fartygets radiostation

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Vakthavande styrmanGrundexamen i sjöfart

Vakthavande styrmän får resa

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s