Grundexamen i husteknik

Värmeelementsmontör

En värmeelementsmontör som avlagt kompetensområdet för rörmontering kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen. De kan utöver vanliga rörsystem även montera förbränningsanordningar som används för uppvärmning av en fastighet i enlighet med myndigheternas bestämmelser.

De som avlagt grundexamen i husteknik arbetar som anställda i företag som utför VVS-entreprenader på byggplatser för nybyggen och för renovering. Arbete finns även inom underhåll av fastigheter, byggnadsproduktindustrin samt som anställda i kommunala vatten-, avlopps- och energiverk.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s