Grundexamen i husteknik

Ventilationsmontör

Ventilationsmontörer som avlagt kompetensområdet för ventilationsmontering kan ansluta kanaler och anordningar i ventilationssystem i nybyggen i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar och de kan tillverka kanaldelar för ventilationssystem.

De som avlagt grundexamen i husteknik arbetar som anställda i företag som utför VVS-entreprenader på byggplatser för nybyggen och för renovering. Arbete finns även inom underhåll av fastigheter, byggnadsproduktindustrin samt som anställda i kommunala vatten-, avlopps- och energiverk.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

VentilationsmontörGrundexamen i husteknik

Ventilationsmontörens arbete är självständigt

VentilationsmontörGrundexamen i husteknik

En ventilationsmontör måste ha ett skarpt öga

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s