Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Verkstadsmekaniker

En verkstadsmekaniker som avlagt kompetensområdet för produktionsteknik ingår som ett led i en produktion där man genom spånskärning tillverkar olika slags detaljer genom att programmera och använda automatiska CNC-maskiner. Tillverkningen kan gälla tillverkning av enskilda detaljer eller serietillverkning. Verkstadsmekanikerna arbetar i uppgifter med maskinbearbetning av maskindelar samt med mätning och kvalitetssäkring av tillverkade produkter. Olika stora maskinbearbetade delar med olika precisionskrav används överallt vid bygge av maskiner och anordningar.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

VerkstadsmekanikerGrundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Yrkesutbildningen förberedde inför arbetslivets utmaningar

VerkstadsmekanikerGrundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Datorn är ett av verkstadsmekanikerns viktigaste redskap

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s