Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Ytbehandlare

Ytbehandlare som har avlagt kompetensområdet för industriell ytbehandling kan arbeta i ett måleri där metallprodukter ytbehandlas eller i en produktionsanläggning där industriell ytbehandling utförs. De kan ha specialiserat sig i ytbehandling av metallprodukter, vilket inkluderar exempelvis korrosionsskyddsbehandlingar och sprutmålning. I ytbehandlingsanläggningar kan de sköta driften av ytbehandlingslinjer, vilket inkluderar olika kemiska ytbehandlingar och varmförzinkning.

Ytbehandlare som har avlagt kompetensområdet för produktmålning kan måla, betsa och lackera olika produkter, som fasta byggnadsdelar, inredning och möbler. De kan måla med pensel och spruta och sköta driften av en ytbehandlingslinje. De kan också ha specialiserat sig på restaurering och dekorationsmålning av fasta byggnadsdelar, inredning och möbler.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s